Gọi ngay

DÀNH CHO
PHỤ HUYNH - HỌC SINH

LIÊN HỆ TÌM GIA SƯ
0703 351 503

DÀNH CHO
GIÁO VIÊN - SINH VIÊN

LIÊN HỆ LÀM GIA SƯ
0703 351 503

GIA SƯ HOA ĐĂNG (0703.351.503)                                                                          

274 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

BẢNG LƯƠNG DÀNH CHO 1 HỌC SINH

(TĂNG THÊM 1 HỌC SINH CỘNG THÊM 300.000)

SỐ BUỔI HỌC/TUẦN

120p/SV

90p/GV

SỐ

HS

LỚP LÁ – LỚP 5

MÔN: T-TV-AV

KIỂM TRA BÁO BÀI THEO TKB

LỚP 6 – LỚP 8

MÔN: TLH

MÔN: V-AV

KIỂM TRA BÁO BÀI THEO TKB

LỚP 9 -11

MÔN:TLH

MÔN:V-AV

KIỂM TRA BÁO BÀI THEO TKB

LỚP 12

MÔN: TLH

MÔN: V-AV

KIỂM TRA BÁO BÀI THEO TKB

1. ÔN THI ĐH THEO KHỐI

2. ĐÀN – VẼ

3. ÔN THI CHỨNG CHỈ NN, TIN HỌC (CAMBRIDGE, TOEIC, MOS,…)

4. LỚP NGƯỜI LỚN

1. DẠY CÁC MÔN = TIẾNG ANH

2. GVNN DẠY TIẾNG ANH

3. ÔN THI IELTS

SV GV SV GV SV GV SV GV SV GV SV GV
1 buổi 1 400-600 800-1000 500-700 800-1100 600-800 900-1200 700-900 1000-1300 700-

900

1000-1300 800-

1000

1200-

1600

2 buổi 1 800-

1200

1500-2000 900-1300 1600-2100 1000-1400 1700-2200 1100-1500 1800-2300 1100-

1500

1800-2300 1400-

1800

2200-

3000

3 buổi 1 1200-1800 2200-2700 1300-1900 2300-2800 1400-2000 2400-2900 1500-2100 2500-3000 1500-

2100

2500-3000 2000-

2600

3200-

4400

4 buổi 1 1600-2200 2900-3400 1700-2300 3000-3500 1800-2400 3100-3600 1900-2500 3200-3700 1900-

2500

3200-3700 2600-

3400

4200-

5800

5 buổi 1 2000-

2600

3600-4100 2100-2700 3700-4200 2200-2800 3800-4300 2300-2900 3900-4400 2300-

2900

3900-4400 3200-

4200

5200-

7200

6 buổi 1 2400-3000 4300-4800 2500-3100 4400-4900 2600-3200 4500-5000 2700-3300 4600-5100 2700-

3300

4600-5100 3800-

5000

6200-

8600

7 buổi 1 2800-3400 5000-5500 2900-3500 5100-5600 3000-3600 5200-5700 3100-3700 5300-5800 3100-

3700

5300-5800 4400-

5800

7200-

10000

  • TPHCM: 274 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7
        Điện thoại: 0703 351 503